Skoleåret har 190 dagar. Fylkeskommunen fastset nokre av desse. Resten er å finna på skolane sine heimesider.

Les mer >
Hjelp til å fullføre videregående opplæring

Har du ikke fullført videregående opplæring?
Ikke fått læreplass?
Mistet læreplassen din før du fikk gå opp til fagprøve?

Du som er under 25 år, og har brukt opp ungdomsretten, kan søke om hjelp til å fullføre videregående opplæring.

Les mer >