Realkompetansevurdering

Gjelder kun voksne fra og med det året de fyller 25 år, med unntak av deltakere i fagbrev på jobb. Mer informasjon om fagbrev på jobb.

Realkompetansevurdering gjennomføres før du begynner på eventuell opplæring.

Få godkjent det du allerede kan

Kompetanse du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte, utgjør din realkompetanse. Ved realkompetansevurdering kan du få godkjent fag du ikke har hatt opplæring i. 

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Dersom du har voksenrett får du tilbud om opplæring i fag som ikke blir godkjent.

For deltakere i fagbrev på jobb kan godkjent realkompetanse gi avkortning av kontraktstiden.

Slik fungerer realkompetansevurderingen

Realkompetansevurderingen gjennomføres av fagkonsulent, og tar utgangspunkt i læreplanen for det aktuelle faget. Du blir stilt spørsmål knyttet til læreplanen, og må også være forberedt på å vise dine kunnskaper i praksis.

Samtalen med deg, og de praktiske og teoretiske ferdighetene du viser, gir fagkonsulenten innsikt i hva du kan og hvilke deler av læreplanen som kan godkjennes.

Hvordan søke realkompetansevurdering?

Du må søke på  vigo.no for å bli realkompetansevurdert. Velg Søknad for voksne/ realkompetanse. I søknaden må du hake av for realkompetansevurdering. Har du inngå kontrakt om fagbrev på jobb, skriver du «Fagbrev på jobb» i kommentarfeltet.

Søknaden blir behandlet innen 3 uker etter at vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Når du får svar på søknaden, tar du kontakt med tildelt veileder. Din veileder formidler kontakt med fagkonsulenten som foretar selve realkompetansevurderingen.

TIPS: Forbered deg til realkompetansevurderingen ved å gå gjennom læreplan i faget. Læreplaner finner du på  Udir.no. Lærestoff i flere fag ligger tilgjengelig på  ndla.no

Etter realkompetansevurdering

Du får tilsendt vedtak med resultat av realkompetansevurderingen. For deltakere i fagbrev på jobb sendes kopi av vedtak til Seksjon for fag- og yrkesopplæring for beregning av kontraktstid.

Del denne artikkelen på:

Informasjon om realkompetansevurdering til NAV

Les mer >