Samferdsel_banner

Samferdsel

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for utvikling av transportinfrastrukturen i Rogaland og bruker ca. 1 milliard kroner årlig på samferdsel.

Fylkeskommunen leverer årlig: