Videregående opplæring i Rogaland

Skoleoversikt

Rogaland fylkeskommune har som målsetting å ha et videregående opplæringstilbud av høg kvalitet tilpasset alle mellom 16 og 24 år. I Rogaland er det ca. 17.000 skoleplasser ved de videregående skoler.

Hvilke skoler som har hvilke(t) tilbud finner du på nettsidene vilbli.no eller på den enkelte skoles hjemmeside.

Oversikt over videregående skoler i Rogaland