Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Godtgjørelse til folkevalgte er beskrevet i fylkestingsvedtak 117/15. Det ble fattet 8. desember 2015. 

Reglementet har til formål å sikre folkevalgtes arbeidsvilkår, slik at disse kan ivareta sitt styringsansvar på en god måte.  Klikk på lenken for å se reglementet. 

Del denne artikkelen på: