Regionalplan

Fylkeskommunen har etter plan- og bygningsloven ansvar for å utarbeide regionalplaner og strategier for Rogaland innenfor bestemte områder eller tema.

Liste over alle regionalplaner og strategier

Her kan du søke etter og lese omtaler av regionalplaner